Ο πρωτοποριακός τρόπος που σχεδιάστηκε το www.yellowpin.gr βοηθάει τον επιχειρηματία ο οποίος δεν μπορεί να διαθέσει το budget να αποκτήσει μια full ιστοσελίδα να αποκτήσει ένα One page website, δηλαδή μια σελίδα μονής πλοήγησης, η οποία μπορεί να περιέχει όσα δεδομένα θέλει, εντασσόμενος σε έναν επαγγελματικό οδηγό και με το κόστος μια ετήσιας φιλοξενίας.

Ο,τι πιο καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και με πλήρως ανταγωνιστική τιμή.

Εσείς ακόμα;